Autorská práva

Server ShowBiz.cz obsahuje databázovou a zpravodajskou část. Zpravodajská část je tvořena redakcí deníku Showbiz.cz a za veškerý obsah této části serveru odpovídá společnost Motions.cz s.r.o.

Databázová část, která se nachází na URL adrese http://databaze.showbiz.cz, je prostorem pro sdílení fotografických a informačních materiálů o celebritách a jeho obsah je tvořen výhradně registrovanými uživateli. Následující text upravuje podmínky používání databázové části serveru ShowBiz.cz.  

Podmínky užití databáze serveru ShowBiz.cz

Vyplnění registračního formuláře uživatele opravňuje k

a)     vkládání, editování a mazání fotografií a textů,

b)     vstupu do diskusí a hodnocení prohlíženého obsahu.

Soubory vložené uživateli musí být v souladu s právním řádem České republiky a musí tematicky souviset s obsahem, pro který je web určen. Jedná se tedy pouze o obrazový a informační materiál k osobnostem.

Server ShowBiz.cz vám registrací uděluje povolení k přístupu a užívání databáze ShowBiz.cz za následujících výslovných podmínek. Nedodržení těchto Podmínek bude pokládáno za jejich porušení z vaší strany

 

Je zakázáno vkládat a šířit soubory a informace, které:

a) porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;

b) jakýmkoliv způsobem svádějí nebo nabádají ke zneužívání návykové látky nebo užívání návykové látky přímo podporují;

c) vyhrožují jiným osobám, nebo skupinám osob usmrcením, nebo jiným fyzickým a majetkovým ublížením;

d) jakýmkoliv způsobem podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

e) obsahují sexuální nebo pornografický obsah, nebo přístup k takovému typu obsahu umožňují;

f) podporují nebo propagují hnutí a ideologie, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají národnostní, rasovou, náboženskou nebo třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím.

 

Provozovatel stránek upozorňuje, že obsah databáze je nahráván a tvořen uživateli, kteří vlastní registrací souhlasí se základními etickými, morálními a legislativními pravidly užívaní a neodpovídá proto za případné porušení těchto pravidel ze strany uživatelů.

Provozovatel stránek pouze poskytuje uživatelům prostor pro umístnění souborů a jiných informací za účelem jejich prezentace. Nositelem autorských práv k textům, které byly vloženy uživateli, je Provozovatel.

Všechny fotografie osobností v databázi serveru ShowBiz.cz nahrávají uživatelé. Toto ustanovení se vztahuje na fotografie v galeriích, stejně jako na profilové fotografie v detailu osobnosti. Profilová fotografie osobnosti je automaticky generovaná z galerie dané osobnosti.

 

Na základě § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nenese server ShowBiz.cz za případné porušení autorských práv k fotkám žádnou zodpovědnost. Pokud jakákoliv fotografie umístěna v databázi ShowBiz.cz porušuje vaše autorská práva, prosíme, abyste toto porušení vašich autorských práv ihned nahlásili na naši emailovou adresu info@motions.cz. ShowBiz.cz tyto fotografie na základě vašeho požadavku ze svých stránek neprodleně odstraní. Konkrétní postup při porušení autorských práv stanoví část „Porušení autorských práv“.

Porušení autorských práv

V případě oznámení o porušení autorského práva, je potřebné zaslat nám emailem naskenované písemné vyjádření, obsahující následující informace:

1) Prohlášení, že jste na našem serveru nalezli fotografii nebo text, který podle vás porušuje vaše autorská práva (například: „Tímto potvrzuji, že se domnívám, že níže uvedená fotografie/text porušuje má autorská práva.“).

2) Označení státu, na který se vztahuje vaše autorské právo.

3) Název fotografie nebo textu a celá adresa URL stránky, na které se nachází.

4) Informace, jakým způsobem fotografie nebo text porušuje vaše autorská práva.

5) Určení typu (např. film, úryvek hudby, knížky apod.) a dalších podrobností (např. název, vydavatel, data atd.) souvisejících s dílem, na něž se vztahuje vaše autorské právo, které bylo dle vašeho názoru poškozeno. Je-li tato informace dostupná na internetu, doporučujeme zaslat nám odkaz.

6) Vaše kontaktní údaje, na kterých vás můžeme kontaktovat.

7) Vložení následujícího prohlášení: „V dobré víře prohlašuji, že užití výše zmíněného díla podléhajícího autorskému právu není povoleno vlastníkem autorských práv (ani třetí stranou, která je oprávněna takové povolení poskytnout jménem vlastníka autorského práva) a není žádným jiným způsobem zákonem povoleno. Prohlašuji, že informace obsažené v tomto oznámení jsou pravdivé a že jsem vlastník autorských práv nebo mám výhradní právo zahájit řízení ve věci porušení příslušných práv.“

8) Platný elektronický podpis.

TOPlist